flevo decals header

FD72-012 ML KNIL 1939-1942


Met deze sheet heeft U de volgende opties:

Brewster B-339C

B3110, 2-VL G V.


B-3117, 2-VL G V.
Andere opties zijn: B-395, B-3100, B-3107, B-3111 & B-3115.

Brewster B-339D

B3132, 1-VL G V.


B-3151, 1-VL G V.
Andere opties zijn: B-398, B-3102, B-3103, B-3109, B-3118, B-3133, & B-3143.

Brewster B-339-23

B3-186, New Jersey USA.

Curtiss H75 Hawk

C324, 1 VL G VI.
Andere opties zijn: C328, C329, C332, C334, C336, C337 & C342


C329, 1 VL G VI.
Andere opties zijn: C324, C328, C332, C334, C336, C337 & C342

Bücker Bü 131 Jungmann

BJ-002, ML KNIL.

Messerschmitt Bf108B Taifun

MT-928, voorheen PK-SAD.

Ryan STM-2

R012, ML KNIL.
Andere opties zijn: R013, R029 & R030.


R065, ML KNIL.

Curtiss Wright CW-21B Interceptor

CW-358, 2 VL G IV.


CW-363, 2 VL G IV.
Andere opties zijn: CW-344, CW-346, CW-350, CW-356 & CW-357

Curtiss Wright CW-22 Falcon

CF-465, 1st & 2nd Reconnaissance Division.
Andere opties zijn: CF-464 & CF-466

Martin 139 WH-1 / WH-2

M538, 1 VL G II.
Andere opties zijn: M510, M514, M515, M521, M525, M527 & M539

Lockheed L212

L208, 4th Scout Division.
Andere opties zijn: L201, L202 & L205


L201, 4th Scout Division.
De andere optie is: L208.

Koolhoven FK-51

K130, ML KNIL.
Andere opties zijn: K115 & K120.

Lockheed 18 Lodestar

LT913, ML KNIL.
Andere opties zijn: LT9-14, LT911, LT922 & LT9-18.

Er zijn ook bonus decals voor de Miles M.2H Hawk MH-931.